W załączeniu przedstawiamy informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z oceną roczną jakości wody basenowej w Zespole Krytych Pływalni AWF w Krakowie za okres II połowa 2019 roku oraz 2020 rok. 

Kierownik Zespołu Krytych Pływalni AWF w Krakowie przedstawia komunikat dotyczący jakości wody basenowej wg. ostatnio otrzymanych wyników badań.