Terminy przeznaczone pod wynajem basenów:

  • wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli)
  • wszystkie wolne terminy po zapewnieniu realizacji zajęć dydaktycznych organizowanych przez AWF w Krakowie
  • w szczególności:
    • godziny poranne: 6.45 –8.15
    • godziny popołudniowe i wieczorne: 15.00 –22.00
    • inne godziny do ustalenia z Kierownikiem Zespołu Krytych Pływalni

Składanie wniosków o wynajem:

Wszystkie zainteresowane podmioty i grupy serdecznie zapraszamy do składania pisemnych wniosków o wynajem do Kanclerza AWF w Krakowie. Wniosek powinien zawierać:

Czytaj więcej: Warunki wynajmu