Kierownik Zespołu Krytych Pływalni AWF w Krakowie przedstawia komunikat dotyczący jakości wody basenowej wg. ostatnio otrzymanych wyników badań.